WiFi Station

專門改善及提升WiFi 服務

改善及提升WIFI 問題

(適用於政府Wi-Fi.HK/ 辦公室WIFI/ 餐廳WIFI/ 酒店WIFI/ 展覽會場WIFI/ 商場WIFI/ 校園WIFI/ WIFI 900/ 貨倉WIFI/ 屋苑WIFI)
多間隔 / 多樓層單位或對家居網絡有額外需求客戶
  • 一站式度身訂造網絡方案
  • 專業級網絡分流管理或附加增值功能
  • 專業網絡顧問上門視察、設計及安裝
  • 完美融合智能家居方案
  • 適合任何寬頻網絡供應商之用戶
  • 計劃包括上門保養服務及技術支援~
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.